Yritysluotto

Yritykset tarvitsevat usein luottoa tai lainaa eri tarkoituksiin. Lainan tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Kun yrityksen taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja yritys tarvitsee nopeasti varoja esimerkiksi johonkin hankintaan tai kassavirran hallintaan, yritysluotto voi olla kätevä ja nopea ratkaisu.

Yritysluottojen korkoja ja kuluja tarkastellessa on hyvä olla tarkkana, jotta vältytään tarpeettoman suuresta taloudellisesta taakasta yritykselle. Yritysluottoa otettaessa on tärkeää vertailla saatavilla olevia yritysluottoja.

Vertaa yritysluotot

Lainanvälittäjä

Summa / laina-aika:

5000–3 000 000 €
1–60 kk

5000–350 000 €
1–4 vuotta

2000–250 000 €
2–24 kk

1000–200 000 €
6–18 kk

1000–100 000 €
6–18 kk

1000–300 000 €
1–36 kk

1000–100 000 €
1–18 kk

1000–100 000 €
3–18 kk

2000–10 000 €
6–24 kk

1000–10 000 €
1–12 kk

Yritysluotto eli joustoluotto yritykselle

Pieniä yritysluottoja käytetään yrityksissä usein käyttöpääoman kasvattamiseen tai työvälineiden tai työkalujen ostamiseen. Joustoluotto yritykselle on yleensä vakuudeton ja sen saa helposti ja nopeasti netistä. Yritysluotto on sopiva ratkaisu silloin, kun yritys tarvitsee rahoitusta vain lyhyeksi ajaksi.

Vaihtoehtoisesti yritys voi hakea vakuudetonta lainaa liiketoiminnan kasvun ja laajentumisen rahoittamiseksi.

Vaikka yritysluotolla saatetaan joskus paikata yrityksen kassavirtaongelmia, se ei ole pitkällä aikavälillä kannattava ratkaisu. Onkin järkevämpää harkita vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos yrityksen tulot eivät kestä yrityksen kulurakennetta.

Vakuudettomia lainoja ei tyypillisesti käytetä suurempiin rahoitustarpeisiin tai investointeihin, koska yritykset usein valitsevat edullisemman rahoituksen vakuudellisten lainojen kautta tai vaihtoehtoisilla rahoitusratkaisuilla.

Yritysluoton hakeminen - näin se onnistuu

Kun haet yritysluottoa, on tarpeen kerätä ja valmistella tiettyjä tietoja luotonantajalle. Luotonantaja tarvitsee yrityksesi Y-tunnuksen, yrityksesi yhteystiedot sekä hakijan henkilötiedot. Näiden tietojen valmistelu ennen luottohakemuksen tekemistä helpottaa lainan hakuprosessia.

Yritysluottoa haettaessa lainanottajan voi olla tarpeen myös esittää lisätodisteita kyvystään maksaa laina takaisin. Rahoituslaitokset haluavat varmistaa, että yhtiön tulovirta pysyy vahvana pitkällä aikavälillä. Suurempia lainoja varten yritysten on toimitettava erilaisia asiakirjoja ja raportteja, kuten tilinpäätöksiä, luottotietoja ja muita mahdollisia luotonantajan pyytämiä asiakirjoja.
Nämä asiakirjat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta lainanantajat saavat kattavan käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta sekä kyvystä hallita ja maksaa lainaa. Siksi luoton hakijan on tärkeä varmistaa, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa ja ajan tasalla, sillä se parantaa huomattavasti mahdollisuuksia saada yrityksen tarvitseman luotto.

Pienet lainat voidaan kuitenkin usein hankkia ilman lisäselvityksiä, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa lainanhakuprosessia.

Yrityksen lainahakemukseen tarvitaan:

Ennen lainan hakemista on suositeltavaa tiedustella, millaisia lisätietoja ja asiakirjoja tulee toimittaa kunkin lainahakemuksen liitteinä. Näin lainanhakija voi varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat on laadittu etukäteen, mikä nopeuttaa lainaprosessia, säästää aikaa ja vähentää viivästysten riskiä.

Mihin tarkoitukseen yritysluottoa kannattaa hakea?

Yritysluotot voivat olla isoja tai pieniä ja niiden takaisinmaksuajat vaihtelevat luoton koon mukaan. Yrittäjä voi esimerkiksi ottaa pitkäaikaista yrityslainaa rahoittaakseen isompia investointeja, jotka vaativat huomattavan määrän pääomaa.

Tämäntyyppiset lainat ovat tyypillisesti pitkiä, ja ne maksetaan takaisin useiden vuosien maksuajalla.

Tilanteissa, joissa yritys tarvitsee välitöntä taloudellista apua, lyhytaikainen yrityslaina voi puolestaan osoittautua hyödylliseksi. Tällaiset lainat on suunniteltu erityisesti auttamaan yrityksiä täyttämään kiireelliset pääomatarpeet. Lyhytaikaiset pienet luotot ovat erityisen hyödyllisiä tapauksissa, joissa yrityksellä on hetkellinen vaje kassavirrassa, tai jos yrityksen on lisättävä varastojaan tai katettava henkilöstökulut.

Lyhytaikaiset lainat sopivat yrityksille, jotka esimerkiksi tarvitsevat ennakkorahoitusta suuremman hankkeen toteuttamiseen tai siltarahoitusta kulujen kattamiseksi, kunnes asiakkaat maksavat laskunsa. Vakuudettomat yrityslainat, joiden takaisinmaksuaika on tyypillisesti yhdestä kuukaudesta vuoteen, ovat suosittu vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat saada varoja käyttöön nopeasti ilman vakuuksia.

Lyhytaikaiset vakuudettomat luotot tarjoavat joustavuutta yrityksen kassaan, ja ne voivat olla tehokas tapa hallita yrityksen kassavirtaa ja vastata lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Yritysluoton saamisen ehdot yritykselle

Yritys voi yritysmuodosta riippumatta hakea luottoa, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin ja yrityksellä on vähintään 18-vuotias vastuuhenkilö, joka on valmis antamaan luotolle omavelkaisen takauksen.

Jotta yritys voi saada yritysluottoa, sillä ei saa maksamattomia verovelkoja. Yrityksen ja vastuuhenkilön ja mahdollisen takaajan luottotietojen täytyy myös olla puhtaat.

Näiden vaatimusten täyttäminen on välttämätöntä yrityslainan saamiseksi. Siksi on erittäin tärkeää ylläpitää hyvää kirjanpitoa ja varmistaa, että kaikki verot ja maksut suoritetaan ripeästi ja tarkasti.

Vastaavasti vastuuhenkilöllä ja takaajalla tulee olla puhdas luottohistoria mahdollisten riskien vähentämiseksi. Kun yrityksellä on luotettava ja taloudellisesti vastuullinen tausta sekä maine, se voi saada yritysluoton.

Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen vastuuhenkilö ottaa täyden vastuun yrityksen lainojen takaisinmaksusta. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen vastuuhenkilö ottaa lainan ikään kuin se olisi omaa henkilökohtaista velkaa ja on siksi velvollinen hoitamaan sitä vastuullisesti ja harkiten.

Tällä tavalla luotonantajat haluavat varmistaa, että yhtiön talousasiat hoidetaan huolellisesti ja että he saavat myöntämänsä lainarahat takaisin..

Mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin sovittujen ehtojen mukaisesti, luotonantajalla on oikeus saada laina takaisin omavelkaiselta takaajalta. Tämä omavelkaisen takaajan vastuu sisältää lainan pääoman lisäksi kaikki lainan perintään liittyvät kulut ja korot.

Kilpailuta yritysluotto ja säästä!

Oli yriysluoton tarve minkälainen tahansa, on tärkeää vertailla kaikkia yrityslainoja ja luotonantajia. Näin yrittäjä voi löytää sopivimman rahoitusvaihtoehdon yrityksensä tarpeisiin.

Yritysluottojen vertailu antaa kattavan käsityksen markkinoiden vallitsevista hinnoittelutrendeistä, koroista ja kuluista, jolloin luottoa hakevat yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Kilpailuttamalla ja vertailemalla eri luottojen korkoja, takaisinmaksuaikoja ja muita ehtoja yrityksellä on parhaat mahdollisuudet löytää juuri sopiva luotto parhailla mahdollisilla lainaehdoilla ja säästää luoton kuiluissa.

Usein kysyttyä yritysluotoista

Yritysluotto on pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden myöntämä lainatuote yritykselle. Yritysluoton avulla yritys voi investoida kasvuun, kehittää uusia tuotteita tai palveluita, laajentaa liiketoimintaansa tai hallita kassavirtaa.

Yritysluottoja on monenlaisia, kuten pankkilainat, joukkovelkakirjalainat, luottolimiitit ja laskurahoitus. Lainojen ehdot, kuten korko, takaisinmaksuaika ja vakuusvaatimukset, voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi eri luottojen välillä.

Yrityksen luottokelpoisuus ja taloudellinen tilanne ovat keskeisiä tekijöitä yritysluoton saamisessa. Rahoituslaitokset arvioivat yrityksen luottokelpoisuuden perusteella sen kykyä hoitaa lainan takaisinmaksu. Tähän vaikuttavat mm. yrityksen taloudellinen historia, maksukyky, velkaantuneisuusaste ja kassavirta. Mitä paremmassa taloudellisessa tilanteessa yritys on, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä on saada yritysluotto hyvillä ehdoilla.

Yritysluoton hakuprosessi alkaa yleensä yrityksen laatimalla liiketoimintasuunnitelmalla ja rahoitustarpeen arvioinnilla. Tämän jälkeen yritys etsii sopivan rahoituslaitoksen tai muun luotonantajan ja jättää hakemuksen. Hakemuksessa tulee esittää yrityksen taloudelliset tiedot, mukaan lukien tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Rahoituslaitos arvioi tämän jälkeen yrityksen luottokelpoisuuden ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä.

Yritysluottoon liittyy useita riskejä, kuten koronvaihteluriski, takaisinmaksukyvyn heikkeneminen, yrityksen taloudellisen tilanteen huononeminen ja vakuuden arvon aleneminen. Nämä riskit voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn hoitaa lainan takaisinmaksu ja johtaa mahdollisiin taloudellisiin vaikeuksiin.