Yrityslainojen yhdistäminen

Joskus yritykselle voi kertyä useampia pienempiä lainoja ja luottoja joissa voi olla korkeita korkoja ja suhteellisen korkeita kuluja lainan summaan nähden. Jos yrityksellä on monta eri luottoa ja lainaa, kannattaa tarkastella lainojen yhdistämisen mahdollisuutta.

Yrityksen on hyödyllistä yhdistää lainansa, mikäli sen useiden eri lainojen yhteenlasketut kuukausittaiset kulut ovat suuret. Jos yritys epäilee, että sen lainoissa on parantamisen varaa esimerkiksi koron, maksuajan tai ehtojen suhteen, lainojen yhdistäminen voi olla hyvä ratkaisu.

Yhdistä yrityslainat

Mitä yrityslainojen yhdistäminen tarkoittaa?

Yhdistämällä yrityslainat voi säästää paljon rahaa

Yrityslainojen yhdistely tarkoittaa sitä, että useat pienet lainat maksetaan pois isommalla lainalla. Yrityslainojen yhdistämisen tavoitteena on tyypillisesti aina lainan kokonaiskustannusten pienentäminen.

Yhdistelylainan avulla voit alentaa lainakustannuksiasi joko pienentämällä kuukausittaisia maksuja pidemmän laina-ajan ja alhaisemman koron ansiosta, tai vähentämällä lainan kokonaiskuluja.

Valitessasi yhdistelylainaa on tärkeää varmistaa, että lainakulut todella vähenevät. Jos laina-aika merkittävästi pitenee, lainan korkojen ja kulujen osuus saattaa kasvaa liian suureksi.

Yhdistä yrityslainat - näin se tapahtuu!

Kun yritys haluaa yhdistää lainat, tarvitaan ensin tiedot vanhoista lainoista. Kun tiedot nykyisistä lainoista on selvillä, kannattaa seuraavaksi vertailla eri luotonantajia, jotta löytää parhaan lainan yritykselle.

Yrityslainojen yhdistäminen onnistuu näin:

Miksi yrityslainat kannattaa yhdistää?

Yrityslainojen yhdistämisellä on useita etuja. Yrityslainojen yhdistämistä aletaan usein miettimään tilanteissa, kun yrityksen olemassa olevien lainojen kuukausimaksut ovat korkeat.

Yrityslainoja yhdistämällä yritys voi pidentää lainan maksuaikaa uuden lainan avulla, jolloin kuukausierä pienenee huomattavasti. Monet yritykset yhdistävät yrityslainoja myös nykyisten lainojen korkeiden korkojen ja lainojen päällekkäisten palvelumaksujen vuoksi.

Toinen yleinen syy yrityslainojen yhdistämiseen on myös yrityksen talouden hallinnan parantaminen, koska monen pienemmän lainan hallinta tarkoittaa, että on myös seurattava usean lainan lyhennyksiä ja takaisinmaksuaikoja.

Lainoja yhdistämällä yrityksen on helpompi olla kartalla omasta taloudellisesta tilanteestaan, ja yrityksen taloushallinnosta vastaavalle henkilölle jää enemmän aikaa muihin tehtäviin.

Näin paljon lainojen yhdistämisellä voi säästää

Tutustutaan esimerkkiin, jossa yritys säästää huomattavasti rahaa yhdistämällä aiemmat yrityslainansa yhdeksi suuremmaksi lainaksi. Yrityksen alkuperäiset lainat, niiden korot ja laina-ajat on esitetty alla:

Laina

Alkuperäinen velka

Alkuperäinen korko

Alkuperäinen laina-aika

Laina 1

200 000 €

18 %

2 vuotta

Laina 2

300 000 €

20 %

3 vuotta

Laina 3

100 000 €

22 %

1 vuosi

Yhdistelylaina

Uusi velka

Uusi korko

Uusi laina-aika

Laina 4

600 000 €

8 %

3 vuotta

Laina

Alkuperäiset kokonaiskulut

Uudet kokonaiskulut yhdistelylainalla / Säästö

Laina 1

236 000 €

0 €

Laina 2

378 000 €

0 €

Laina 3

122 000 €

0 €

Yhdistelylaina

0 €

672 000 €

Kuka voi yhdistää yrityslainat?

Kaikenlaiset yritykset voivat saada yhdistelylainaa, yritysmuodosta riippumatta. Yhdistelylainat eivät ole tarkoitettuja yksinomaan tietyntyyppiselle liiketoiminnalle, ja ne ovat kaikkien yritysten saatavilla, kunhan lainan saamisen ehdot muuten täyttyvät.

Yhdistelylainaa voivat hakea:

Lisäksi yrityksen tulee olla rekisteröity kaupparekisterissä ja yrityksellä pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on valmis antamaan omavelkaisen takauksen lainalla.

Jotta yritys voi saada yhdistelylaina sillä ei myöskään saa olla maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä. Myös mahdollisen takaajan luottotietojen tulee usein olla kunnossa.

Lainojen yhdistäminen helpottaa yrittäjän elämää

Yrityslainojen yhdistäminen voi helpottaa yrittäjän elämää monella eri tavalla. Lainojen yhdistämisellä onkin useita etuja, joista yritystoiminnan kannalta suurimmat hyödyt ovat säästöt ja taloushallinnon helpottaminen.

Yhdistämällä yrityslainoja yritys voi pidentää lainasumman takaisinmaksuaikaa ja pienentää lainan kuukausierää. Lainoja yhdistämällä lainan korko voi myös olla huomattavasti matalampi suuremman lainasumman vuoksi. Lisäksi lainojen yhdistäminen poistaa päällekkäisiä kuluja ja yksinkertaistaa lainojen maksuprosessia.

Usein kysyttyä yrityislainojen yhdistämisestä

Yrityslainojen yhdistäminen tarkoittaa useiden eri lainojen yhdistämistä yhdeksi lainaksi. Tämä voi auttaa yritystä hallinnoimaan lainojaan paremmin, vähentämään kuukausittaisia maksuja ja mahdollisesti saamaan paremman koron lainalle.
Yrityslainojen yhdistämisen etuja ovat mm. yksinkertaisempi lainanhallinta, alhaisemmat kuukausittaiset maksut ja mahdollisuus parempaan korkotasoon. Lisäksi, yhdistämällä lainat, yritys voi usein saada paremman yleiskuvan taloudellisesta tilanteestaan.
Ei välttämättä. Jokaisen yrityksen tilanne on ainutlaatuinen, ja se, onko lainojen yhdistäminen hyvä idea, riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksen nykyisestä velkataakasta, korkotasosta ja maksuaikataulusta. On suositeltavaa neuvotella talousneuvojan tai pankin kanssa ennen päätöksen tekemistä.
Vaikka yrityslainojen yhdistämisessä on monia etuja, siihen liittyy myös riskejä. Yksi riski on, että jos yritys ei pysty maksamaan yhdistettyä lainaa, se voi menettää vakuutena olevat varat. Lisäksi, vaikka kuukausittaiset maksut saattavat laskea, lainan kokonaiskustannukset voivat nousta, jos laina-aika pitenee.
Yrityslainojen yhdistämisprosessi alkaa yleensä yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnilla. Tämän jälkeen yritys tai sen talousneuvoja ottaa yhteyttä pankkiin tai muuhun rahoituslaitokseen ja hakee lainojen yhdistämistä. Jos hakemus hyväksytään, kaikki yrityksen nykyiset lainat maksetaan pois yhdistetyllä lainalla. Yritys maksaa sitten yhtä lainaa kuukausittain sovitun ajan.