Yrityslaina uudelle yritykselle

Kun uusi liikeidea muuttuu todeksi ja yritystoimintaa käynnistetään, uudessa yrityksessä tarvitaan pääomaa. Aloittavalla yrityksellä on monta eri vaihtoehtoa rahoittaa toimintaansa alkumetreillä.

Useimmiten omarahoitusosuus voi alussa olla mittava, ja aloittava yritys joutuu turvautumaan yrityslainaan. Ulkoista pääomaa voi saada pankista tai eri rahoituslaitoksilta, pääomasijoittajilta, bisnesenkeleiltä tai joukkorahoitushankkeen kautta.

Jos tarkoituksenasi on saada yrityslaina uudelle yritykselle, voit tutustua kaikkiin saatavilla oleviin lainoihin alla.

Lainanvälittäjä

Summa / laina-aika:

5000–3 000 000 €
1–60 kk

5000–350 000 €
1–4 vuotta

2000–250 000 €
2–24 kk

1000–200 000 €
6–24 kk

1000–100 000 €
6–18 kk

1000–300 000 €
1–36 kk

1000–100 000 €
1–18 kk

1000–100 000 €
3–18 kk

2000–10 000 €
6–24 kk

1000–10 000 €
1–12 kk

Uusi yritys voi tarvita ulkopuolista rahoitusta

Uusi yritys voi tarvita lainaa moneen tarkoitukseen

Yleensä uuden yrityksen toimintaa rahoitetaan omalla ja vieraalla pääomalla sekä myöhemmin tulorahoituksella. Pääomaa tarvitaan yrityksen liiketiloihin, investointeihin, erilaisiin hankintoihin ja myyntiin sekä markkinointiin, jotta uusi yritys saa toimintansa kannattavaksi mahdollisimman nopeasti.

Aloittelevan yrityksen rahoittaminen omilla varoilla on halvempaa, koska siitä ei synny lyhennyskuluja tai korkomenoja, ja tämä pienentää uuden yrityksen kuluja varsinkin yritystoiminnan alussa.

Kun yrittäjä itse sijoittaa rahaa yritykseen, se voi auttaa myös saamaan ulkopuolista rahoitusta. Jos yrittäjä on itse sijoittanut merkittävästi rahaa yritykseensä, myös ulkopuolinen rahoittaja voi uskoa liikeideaan ja yrityksen tulevaan menestymiseen.

Uudelle yritykselle suunnattu yrityslaina voi auttaa aloittelevaa yritystä pääsemään nopeammin vauhtiin ja kannattavaksi.

Minkälaisilla ehdoilla lainaa myönnetään uusille yrityksille?

Kun aloitteleva yritys tarvitsee vierasta pääomaa, usein ensimmäinen ulkopuolinen rahoittaja on rahoituslaitos tai pankki.

Aloittavan yrityksen lainansaannin ehtoja ja edellytyksiä ovat muun muassa:

Uudella tai vasta perustetulla yrityksellä ei ole saatavilla tilinpäätöstietoja tai liiketoimintahistoriaa, joiden pohjalta tehdä rahoituspäätöksiä.

Tämän vuoksi tuoreen yrityksen rahoitusratkaisut pohjautuvat ensisijaisesti yrittäjän taloudellisen tilanteen sekä mahdollisesti aiempien yritystoimintojen arvioimiseen ja tietoihin.

Yrityslaina uudelle yritykselle on usein vakuudeton laina

Yrityslaina ilman vakuuksia on suosittu rahoitusratkaisu uudelle yritykselle. Kun yritys on vasta perustamisvaiheessa eikä sillä ole Y-tunnusta, yrityslainan saaminen ei ole mahdollista.

Yrittäjän on tässä tapauksessa haettava henkilökohtaista lainaa, joka sijoitetaan yritykseen tai annetaan yrityksen käyttöön.

Vakuudettoman yrityslainan hyödyt:

Vakuudettoman yrityslainan haitat:

Nopeus: Lainaprosessi on nopea ja saat rahat nopeasti käyttöön

Usein korkeampi korko kuin vakuudellisissa lainoissa

Helppous: Ei tarvita vakuuksia tai takaajaa. Saat lainan ilman reaalivakuuksia tai henkilötakausta.

Usein lyhyempi laina-aika kuin vakuudellisissa lainoissa

Joustavuus: Voit käyttää rahat mihin tahansa yrityksen toiminnan kehittämisestä hankintoihin tai palkanmaksuun.

Lyhytaikainen vai pitkäaikainen yrityslaina aloittavalle yritykselle

Pitkäaikainen yrityslaina otetaan usein rahoittamaan pitkän aikavälin investointeja.. Pitkäaikaiset lainat ovat yleensä melko suuria ja ne maksetaan takaisin monen vuoden aikana.

Lyhytaikainen yrityslaina voi puolestaan auttaa yritystä kattamaan kiireellisen pääomatarpeen. Lyhytaikaisia lainoja saatetaan ottaa silloin, kun yritys tarvitsee varoja varaston kasvattamiseen, tai jos yrityksellä on tarve kattaa esimerkiksi henkilöstökuluja.

Lyhytaikainen laina voi auttaa myös isomman projektin ennakkorahoituksessa tai toimia siltarahoituksena, kun odotetaan että asiakkaat maksavat laskunsa. Lyhytaikaisissa vakuudettomissa yrityslainoissa takaisinmaksuaika vaihtelee yleensä kuukaudesta vuoteen.

Mitä muita rahoitusvaihtoehtoja aloittavalle yritykselle on saatavilla?

Voit hakea uudelle yritykselle rahoitusta pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä ja muilta rahoittajilta. Rahoitusta voi saada joko lainana, kuten pankista, tai omistusosuuden antamisen kautta, kuten pääomasijoittajalta.

Suomessa aloittelevat yritykset voivat saada myös erilaisia tukia yrityksen tarpeisiin aina toiminnan kehittämisestä suurempiin investointeihin saakka.

1. Pankkilaina

Yritys voi hakea vakuudellista lainaa pankista. Pankkilainaa varten tarvitaan tietoa yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta ja rahoitussuunnitelmasta. Pankkilainaa varten voi saada takauksen lainalle esimerkiksi Finnveralta.

2. Finnveran alkutakaus ja yrityslainat

Jos sinulla ei ole yrityslainoille vakuutta tai takaajaa, Finnveran alkutakaus voi olla ratkaisu rahoituksen saamiseen. Tässä tapauksessa pankki voi hakea alkutakauksen puolestasi Finnveralta.

Finnvera tarjoaa uudelle yritykselle myös yrittäjälainaa ja Finnvera-lainaa. Jo toimintansa vakiinnuttaneille yritykseille on monta muuta lainavaihtoehtoa Finnveran valikoimassa.

3. ELY-keskuksen kehittämisavustus ja toimialakohtaiset tuet

ELY-keskukset, eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, myöntävät erilaisia tukia yrityksille. Esimerkiks yritys joka sijaitsee maaseudulla voi saada investointitukea tai perustamistukea ELY-keskuksen kautta.

ELY-keskus voi myöntää tukea yrityksen kehittämis- ja investointihankkeisiin, tai jos yritys kehittää uusia tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä.

Tukea ELY-keskukselta voi saada myös parantamaan yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia tai jos yritys haluaa kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

4. Business Finland ja liiketoiminnan kehitys

Erilaisia avustuksia yrityksesi kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen voit hakea Business Finlandin kautta. Business Finlandin kautta on mahdollista saada mahdollisen taloudellisen avun lisäksi myös apua itse yritystoiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

5. TE-keskuksen tuet - Starttiraha ja palkkatuki

TE-toimistolta yrittäjä voi ennen liiketoiminnan aloittamista hakea henkilökohtaista starttirahaa. Starttirahaa voi hakea ainoastaan jos yritystoiminta ei vielä ole alkanut. Starttiraha on yrittäjän omaa tuloa, eikä varsinaisesti yrityksen rahoituskeino.

Se voi kuitenkin tuoda helpotusta yrittäjän arkeen. TE-keskus voi myöntää myös palkkatukea työntekijöiden palkkaamista varten.

6. Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit

Uuden yrityksen alkumetreillä voi myös hyödyntää pääomasijoittajia ja bisnesenkeleitä sekä yrityksen potentiaalisina rahoittajina että yritystoiminnan asiantuntijoina.
Pääomasijoittajat sijoittavat yritykseen rahaa omistusosuutta vastaan. Pääomasijoittajat hyödyttävät yritystäsi myös tuomalla mukaan omat verkostonsa ja oman yritysosaamisensa.

Pääomasijoituksia voi saada pääomasijoitusyhtiöiltä ja yksityisiltä pääomasijoittajilta, joita kutsutaan bisnesenkeleiksi.

Erilaisiin sijoittajaverkostoihin tutustumalla voi löytää omaan toimintaan sopivia rahoitus tahoja, ja esimerkiksi Fiban, eli Finnish Business Angels Network, voi olla avuksi uuden yrityksen rahoitusasioissa.

7. Joukkorahoitus ja vertaislainat

Joukkorahoitus voi myös olla vaihtoehto uudelle yritykselle rahoituksen saamiseen. Joukkorahoitus toteutetaan keräämällä isolta joukolta ihmisiä tarvittava määrä rahoitusta.

Monet joukkorahoitus tahot tarjoavat rahoitusta netissä toimivien alustojen kautta. Esimerkkejä joukkorahoitusalustoista ovat esimerkiksi suomalaiset Groundfunding.fi sekä Mesenaatti.fi ja ulkomaalainen Kickstarter.

Joukkorahoituksen välittäjiä valvoo Suomessa Finanssivalvonta.

Uuden tai aloittavan yrityksen kannattaa vertailla yrityslainoja

Uusille ja aloittaville yrityksille yrityslainojen vertailu on erityisen tärkeää, koska uudet yritykset kohtaavat erilaisia rahoitushaasteita verrattuna vakiintuneempiin yrityksiin.

Yrityslainojen vertailu auttaa aloittavia yrityksiä löytämään parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivan rahoitusvaihtoehdon ja saamaan käsityksen markkinoiden yleisestä hintatasosta.

Yrityslainojen vertailu auttaa aloittavaa yritystä löytämään parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivan rahoituksen ja säästämään rahoituskustannuksissa. Yrityksen on kuitenkin hyvä arvioida lainan tarpeellisuus ja vaikutukset omaan taloudelliseen tilanteeseen ennen lainan ottamista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yrityslaina on lainatuote, joka voidaan myöntää yritykselle, jolla on Y-tunnus. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttöpääoman tarpeiden täyttämiseen, investointeihin tai yrityksen kasvun tukemiseen. Yrityslainat voivat olla joko vakuudellisia tai vakuudettomia.

Uusi yritys tarvitsee pääomaa, joka usein tulee itse yrittäjältä, tai ulkoiselta rahoittajalta, kuten pankilta tai rahoituslaitokselta. Erilaisia tukia yritystoiminnan rahoittamiseen tarjoavat esimerkiksi ELY-keskus ja TE-keskus sekä Finnvera

Uusi yritys tarkoittaa yleensä yritystä, joka on perustettu äskettäin, korkeintaan 6 kuukauden sisällä. Uudet yritykset ovat usein kehitysvaiheessa, jolloin niillä on suurempi tarve rahoitukselle esimerkiksi kasvun, markkinointitoimenpiteiden tai tuotekehityksen tueksi.

Uusilla yrityksillä ei ole vielä tilinpäätöstietoja, mikä voi tehdä rahoituksen saamisesta haastavampaa.

Aloittavan yrityksen saama lainasumma riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, taloudellisesta tilanteesta, liiketoimintasuunnitelmasta ja rahoittajan arvioimasta riskistä. Lainasummat voivat vaihdella muutamasta tuhannesta eurosta jopa miljooniin euroihin.

Aloittavan yrityksen on tärkeää arvioida omaa rahoitustarvettaan realistisesti ja varmistaa, että lainan takaisinmaksu on mahdollista yrityksen tulevaisuuden kassavirran puitteissa.